Stand van zaken per school

We werken al 7 jaar samen met de lokale bevolking, de overheid en de school in Maanda. Inmiddels is de samenwerking uitgebreid van 1 naar 5 scholen. De aanpak bij de nieuwe scholen is vergelijkbaar.

Wat gaan we doen:

In Maanda:IMG_3110

De samenwerking in Maanda is eerder gestart en daar zijn we verder dan bij de andere scholen. In Maanda werken we met de school en community aan een sustainable community, door een project te starten waarmee de community zelf geld kan verdienen en zo volgende projecten te starten. De gedachte nu is om te starten met een hammermill, waarmee mais gemalen kan worden voor eigen gebruik en verkoop. We houden jullie op de hoogte.

In Simaubi, Malindi, Masonsa, Chibwe

De samenwerking in deze scholen is in eerste instantie gericht op het verbeteren van de voorzieningen, zoals het verbeteren van de gebouwen, nieuwe lokalen bouwen, docentenwoningen bouwen, bouw van bibliotheken en deze vullen met boeken. Ook de aanleg van elektriciteit hoort hierbij, zodat zedupads, laptops en computers kunnen worden gebruikt. Elektriciteit is ook van belang om de lokalen ’s avonds te kunnen gebruiken voor onderwijs aan volwassenen.

Wanneer deze voorzieningen er zijn, kijken we verder naar volgende stappen.

 

 

Wat hebben we gedaan tot nu toe:

MaandaIMG_3136

 • Nieuwbouw van 4 nieuwe klaslokalen
 • heel fris en kleurrijk maken van de bestaande lokalen
 • elektriciteit
 • zedupads
 • bibliotheek + boeken
 • 4 docentenwoningen

 

SimaubiIMG_6157

 • Schoon heel en kleurrijk maken van bestaande lokalen
 • Afbouwen van 3 klaslokalen
 • Nieuwbouw van 3 klaslokalen

 

 

 

MalindiIMG_8030

 • Schoon heel en kleurrijk maken van bestaande lokalen
 • Nieuwbouw van 2 docentenwoningen
 • Start gemaakt met bouw van een bibliotheek

 

 

Masonsabanner

 • Schoon heel en kleurrijk maken van bestaande lokalen
 • Start gemaakt met bouw van een bibliotheek

 

 

 

ChibweIMG_1618

 • Samenwerking eind 2016 gestart.